REFERENSSITARINA

EverTech Oy

Ajansäästöä rekrytoinnin ulkoistamisella.

Case: EverTech Oy

EverTech - Your cloud companion (logo)

EverTech Oy on kotimainen vuonna 2012 perustettu pilvipalveluiden asiantuntijatalo, joka palvelee asiakkaitaan tarjoamalla helppokäyttöisiä yksityis- ja hybridipilvipalveluita sekä korkean käytettävyyden konesalipalveluita.

Haasteena aika

Amesan on tuonut EverTechille ajansäästöä rekrytointiprosessin ulkoistamisella. Rekrytointien yhteyshenkilönä toiminut teknologiajohtaja Pekka Rasi hoiti aikaisemmin rekrytointiprosessin elinkaaren itsenäisesti omien työtehtäviensä ohella.

" Rekrytointiprosessin laadukas läpivieminen oli kokopäivätyö, johon suurin osa työpäivästä kului. Tämä oli tietysti ajallisesti pois omien työtehtävieni tekemisestä. Rekrytointiprosessi lähti liikkeelle tarpeen kartoituksesta, jossa myös työntekijän toivottu osaaminen ja persoonallisuus työtehtävään pohdittiin. Osana prosessia laadittiin työpaikkailmoitus, joka lisättiin hakukanaviimme. Merkittävä osa ajastani meni hakijoiden läpikäyntiin, potentiaalisten hakijoiden haastatteluiden sopimiseen kuin itse haastatteluhetkiin. Hakijoiden tiedusteluihin vastaaminen oli myös osa työpäivääni. Ihanteellisen kandidaatin valinta ei vielä päättänyt prosessia, vaan vielä tuli tiedottaa tehtävään ei-valittuja hakijoita päätöksistä. "

EverTech lähtikin kartoittamaan palveluntarjoajia erityisesti ajansäästöllisistä syistä. Kartoituksessa Amesan herätti kiinnostusta erityisesti modernien markkinointikanavien sekä avaimet käteen -palveluperiaatteen ansiosta. Yhteistyötä onkin nyt takana kahden onnistuneen toimihenkilörekrytoinnin verran.

Asiakas astuu valmiiseen pöytään

Amesanin digitaalista rekrytointipalvelua tuotetaan aina avaimet käteen -periaatteella. Palvelussa yhdistyvät kohdennettu markkinointi, asiakasyrityksen brändi-ilmeen mukaiset mainokset, hakijoiden karsinnat kuin esihaastattelut. Asiakkaalle lähetettävät hakijaprofiilit esittelevät potentiaaliset hakijat, joista asiakas pääsee valitsemaan haastatteluun kutsuttavat kandidaatit. Haastatteluiden organisointi, asiakkaan kalenteria mukaillen, sekä ei -jatkoon valittujen hakijoiden tiedottaminen rekrytoinnista kuuluvat aina osaksi palvelua.

Asiakkaan tehtäväksi jääkin vain rekrytoinnin kriteerien määritteleminen aloituspalaverissa, haastatteluajankohtien toimittaminen sekä rekrytointipäätöksen toteutus. Tukea päätökselle tarjoavat rekrytointikonsulttimme kuin lisäpalveluna tarjottavat soveltuvuusarvioinnit. Toiminnan kärkenä on asiakkaan tarpeita ja aikatauluja mukaileva eteneminen, jonka kautta ensimmäiset hakijat voidaan saada lähetettyä jo ensimmäisellä kampanjaviikolla.

" Ei raskaita palavereja, vaan nopeasti asiaan. Rekrytoinnin ulkoistamiselle on tarjolla lukuisia palveluntarjoajia, joista Amesan erottuu ketterillä toimintatavoilla ja suoraviivaisella prosessilla. Rekrytointikampanja on helposti käynnistettävissä ja ensimmäiset potentiaaliset hakijat ovat haastateltavana yleensä jo seuraavalla viikolla. Suosittelen lämpimästi yrityksille, jotka haluavat aloittaa rekrytointiprosessin vaivattomasti ja löytää osaavan tekijän nopeasti. " , summaa Rasi.


Työnantajamielikuvalla lisäarvoa hakijalle


Rekrytointipalvelussa osana olevan työnantajamielikuvakampanjan tarkoitus on esitellä haettavaa työtehtävää laajemmin hakijoille. Kampanjaan sisältyy vastaavaa työtä tekevän henkilön haastattelu, joka tarjoaa hakijalle enemmän kosketuspintaa haettavasta työstä sekä mahdollisuuden kuulla yrityksen työntekijän ajatuksia työskentelystä. Työntekijähaastattelu toteutetaan sisältöineen ja valokuvineen asiakkaalle.

" Työnantajamielikuvakampanja tarjosi lisäarvoa hakijakokemukselle, sillä se lisäsi hakijan tietoutta yrityksestämme sekä kuvasi millainen on haettavan työntekijän tyypillinen työpäivä. Hakijalle tarjottiinkin kättä pidempää tehtävästä, eikä mielikuva jäänyt vain työpaikkailmoituksen varaan. Tämä oli omiaan lisäämään hakijoiden ymmärrystä haettavasta tehtävästä, joka näkyi myös hakijoiden laadussa. "

Jutussa haastateltiin teknologiajohtaja Pekka Rasia, joka on osallistunut EverTechin rekrytointeihin vuodesta 2016 alkaen.

Tutustu Amesanin palveluihin tästä!