REFERENSSITARINA

iTapsa

Varmuutta uuden työntekijän rekrytointiin rekrytointipalvelulla, CASE: iTapsa

iTapsa on kotimainen vuonna 2012 perustettu puhelinhuoltoliike, joka on kasvanut Suomen tunnetuimmaksi takuun ulkopuoliseksi mobiililaitteiden huoltoketjuksi. Amesan Consulting on toiminut vuodesta 2019 iTapsan rekrytointikumppanina mobiililaitehuoltaja hauissa.

” Amesan on uskalias, innovatiivinen ja tehokas digirekrytoinnin suunnan näyttäjä ” 

Amesan on tuonut ajansäästöä ja kustannustehokkuutta iTapsan hakijakäsittelyyn sekä toiminut tukena hakijoiden haastatteluissa sekä konsultoinnissa ihanteellisten hakijoiden valinnassa. Tehokas rekrytointiprosessi tuo varmuutta uuden työntekijän rekrytoimiseen, kun löydämme juuri oikeanlaisen henkilön ei pelkästään tehtävään, vaan myös itse yritykseen.

” Rekrytointikumppanuus Amesanin kanssa on tuonut merkittävää lisäystä iTapsan hakijamääriin sekä hakijoiden laatuun, eikä hakijoita ole tarvinnut enää etsimällä etsiä. Amesan on kasvattanut iTapsan vahvaa tunnettavuutta entisestään. ”

Rekrytoinnin haasteena pienet hakijamäärät

iTapsalla rekrytointi on tapahtunut aikaisemmin perinteisillä kanavilla, kuten TE-palvelua ja omia verkostoja hyödyntäen. Haasteeksi muodostui kuitenkin usein pienet hakijamäärät, sillä käytetyt kanavat eivät tavoittaneet tarpeeksi suurta joukkoa hakijoita uuden työntekijän rekrytointiin. 

Amesanin monipuoliset markkinointikanavat ovat lisänneet hakijamääriä merkittävästi sekä lisänneet rekrytoinnin ohella iTapsan työnantajamielikuvaa sekä yrityksen vahvaa tunnettavuutta yhä entuudestaan. Palvelusta on ollut hyötyä muutenkin, kuin ainoastaan uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. 

Hakijakäsittely säästää aikaa

iTapsa on saanut ajansäästöä hakijakäsittelyn ulkoistamisella, jonka kautta myös tehtävään soveltuvat hakijat on Amesanin toimesta kartoitettu kokonaishakijamäärästä. Amesan on varmistanut potentiaalisten hakijoiden työtausta- ja nykytilanteen sekä soveltuvuuden tehtävään esimerkiksi aikaisemman työkokemuksen, ajallisen käytettävyyden kuin palkkatoiveen osalta. 

 iTapsa onkin voinut olla varma hakijoiden sopivuudesta tehtävään perusominaisuuksiltaan jo haastatteluhetkessä. Amesanin palvelun kulmakivenä on vain relevanttien hakijoiden toimittaminen eteenpäin asiakkaalle, jotta asiakas voi keskittyä vain esitiedoiltaan potentiaalisten hakijoiden haastattelemiseen.

” Luotettavuus, ketteryys ja nuorekkuus – Amesan tarjoaa kokonaisvaltaisen palveluratkaisun, johon kuuluu markkinointitoimenpiteiden ja hakijakäsittelyn ohella myös prosessin jatkotoimenpiteistä huolehtiminen, kuten ei jatkoon -valituille hakijoille lähetettävät viestit ja jatkohaastatteluiden sopiminen aikataulujamme mukaillen. ”  

Rekrytointi avaimet käteen periaatteella

Amesan on tarjonnut iTapsalle myös tukea oikeiden hakijoiden valinnassa tehtävään. Amesan on hoitanut rekytointiprosessin avaimet käteen -periaatteella sekä ilmoittanut tehtävään ei -valituille hakijoille rekrytointipäätöksistä. iTapsa onkin voinut keskittyä vain käytännön järjestelyihin, kuten valitun hakijan perehdytykseen ja työsopimuksen tekemiseen.Uuden työntekijän rekrytoiminen ei enää tämän helpommaksi muutu!

Jutussa haastateltiin myynti- ja asiakaspalvelupäällikkö Petri Kaijanniemeä, joka toimii myymäläpäälliköiden esimiehenä. Alalla hän on toiminut 20 vuotta.

Tutustu Amesanin palveluihin tästä!